Kontakt

Skupina historického šermu Taurus Ater
Červenej Armády 1061 03853 Turany
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36146544

Kontaktná osoba: Roman Svorka
Mobil: +421 (0)904 680 352
E-mail: taurusater@gmail.com


Skupina historického šermu Taurus Ater je občianske združenie, ktoré bolo založené 1. 1. 1999. Združenie vzniklo ako nástupca Turčianskeho cechu šermiarskeho po jeho zániku, ktorý ako prvý pôsobil v Martine v oblasti historického šermu. Hlavnú zásluhu pri budovaní skupiny má Ján Sunega, ktorý určil vývoj a smerovanie skupiny, svojimi skúsenosťami vo výrobe kostýmov, replík zbraní a zbroje prispel významnou mierou k jej rozvoju.
Občianske združenie je registrované na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, máme pridelné IČO a DIČ, právoplatné stanovy odsúhlasené na Ministerstve vnútra SR.

Pôvodne boli členovia skupiny zameraní prevažne na zobrazovanie dobového života z obdobia 13. storočia, avšak vzhľadom na pestrosť kostýmov a zbraní sme sa preorientovali na obdobie 15. storočia, ktoré sa snažíme verne zobrazovať a divákom približovať dodnes.

Našou špecialitou s dlhoročnou tradíciou je zobrazenie stredovekého mučenia, práva trestného, inkvizície a popráv, ktoré sa snažíme prezentovať čo najreálnejšie. Tvorcom myšlienky priblížiť dnešnému divákovi krutosť, zverstvá a nespravodlivosť stredoveku bol Ján Sunega a jeho odkaz chce rozširovať náš kolektív i naďalej.
Samozrejme sa venujeme aj šermiarskym a divadelným scénkam a šermu ako takému. V rámci šermu prezentujeme rekonštrukciu stredovekého boja, ktorý študujeme na rôznych kurzoch, tvorivých dielňach, sympóziách a navštevujeme šermiarske školy. Venujeme sa stredovekému bojovému umeniu s rôznymi typmi chladných zbraní a snažíme sa ich kombinovať.

Popri šerme prezentujeme aj stredoveké palné zbrane ako delá, hákovnice, píšťaly, ktoré majú využitie i v našich vystúpeniach a samozrejme nesmieme zabudnúť na streľbu z luku. Okrem šermu, divadla, zbraní, nás pohltila i mágia ohňa, venujeme sa aj ohňovej show-
Vystupujeme prevažne na Slovensku a v Českej republike ale nie je ojedinelým javom, ak nás pozvú do zahraničia, navštívili sme krajiny ako Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko a Španielsko.