Kontakt

Skupina historického šermu Taurus Ater
Uzlovská 3/29, 03608 Martin
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36146544

Kontaktná osoba: Roman Svorka
Mobil: +421 (0)904 680 352
E-mail: info@taurus-ater.eu


Skupina historického šermu Taurus Ater je občianske združenie, ktoré bolo založené 1. 1. 1999. Združenie vzniklo ako nástupca Turčianskeho cechu šermiarskeho po jeho zániku, ktorý ako prvý pôsobil v Martine v oblasti historického šermu. Hlavnú zásluhu pri budovaní skupiny má Ján Sunega, ktorý určil vývoj a smerovanie skupiny, svojimi skúsenosťami vo výrobe kostýmov, replík zbraní a zbroje prispel významnou mierou k jej rozvoju.
Občianske združenie je registrované na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, máme pridelné IČO a DIČ, právoplatné stanovy odsúhlasené na Ministerstve vnútra SR.

Pôvodne boli členovia skupiny zameraní prevažne na zobrazovanie dobového života z obdobia 13. storočia, avšak vzhľadom na pestrosť kostýmov a zbraní sme sa preorientovali na obdobie 15. storočia, ktoré sa snažíme verne zobrazovať a divákom približovať dodnes.

Našou špecialitou s dlhoročnou tradíciou je zobrazenie stredovekého mučenia, práva trestného, inkvizície a popráv, ktoré sa snažíme prezentovať čo najreálnejšie. Tvorcom myšlienky priblížiť dnešnému divákovi krutosť, zverstvá a nespravodlivosť stredoveku bol Ján Sunega a jeho odkaz chce rozširovať náš kolektív i naďalej.
Samozrejme sa venujeme aj šermiarskym a divadelným scénkam a šermu ako takému. V rámci šermu prezentujeme rekonštrukciu stredovekého boja, ktorý študujeme na rôznych kurzoch, tvorivých dielňach, sympóziách a navštevujeme šermiarske školy. Venujeme sa stredovekému bojovému umeniu s rôznymi typmi chladných zbraní a snažíme sa ich kombinovať.

Popri šerme prezentujeme aj stredoveké palné zbrane ako delá, hákovnice, píšťaly, ktoré majú využitie i v našich vystúpeniach a samozrejme nesmieme zabudnúť na streľbu z luku. V posledných rokoch pôsobenia sme rozšírili našu ponuku o dobový tábor so stredovekými rekvizitami bežnej potreby, myslia sa tým rôzne historické súčasti nábytku a stredoveká kuchyňa. V rámci kuchyne pripravujeme rôzne jedlá, pri ich príprave sa držíme pôvodných prameňov dobových receptov, pokrmy môže divák i ochutnať.
Okrem šermu, divadla, zbraní, stredovekej kuchyne nás pohltila i mágia ohňa, venujeme sa aj ohňovej a fakírskej šou s pestrou škálou žonglérskych rekvizít.
Vystupujeme prevažne na Slovensku, ale nie je ojedinelým javom, ak nás pozvú do zahraničia, navštívili sme krajiny ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko a Španielsko.

Do budúcna máme v úmysle spestriť náš repertoár zobrazením života, šermu a kostýmov z obdobia celého stredoveku, začínajúc 9. storočím – starí Slovania, pokračujúc obdobím vzniku Uhorska, viac sa venovať križiackej tématike a vyplniť medzeru medzi 13. a 15. storočím. Naša túžba po zdokonaľovaní sa nás vedie vpred a priebežne si naše ciele plníme.

Chceme naďalej pokračovať i v tradícii Sklabinských hradných slávností a organizovať ich pre blaho divákov i historické vyžitie účinkujúcich.