Bitka pod Duninom 2017

Bitka pod Dunínom Turčianska Štiavnička Taurus Ater