12.a 13.7.2013 - Kežmarok : Európske remeselnícke dni