Maťo Drobka – Brad Pitt

Postavenie: 
Mladší rytier
Dátum narodenia: 
XI.XII.MCDLXXI

Charakteristika: Keďže disponujem mentalitou priemerného stredovekého burana považujem spoločenské aktivity typu mučenie, upaľovanie, sekanie končatín  a rôzne typy pogrom za nanajvýš atraktívne. Na týchto spoločenských  udalostiach sa pravidelne objavujem aj ja, ako jeden s neprávom mučených, ale za to spravodlivo potrestaných. A keď si to situácia  vyžaduje  tak  do rúk beriem  meč a štít.