Janka Jankovičová

Janka Jankovičová
Postavenie: 
Neznáme
Dátum narodenia: 
XI.IV.MCDLXII

Charakteristika: ....
Špecializácia: ....